Ämneslärarutbildning Musik

Maja studerar ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasieskolan och huvudinstrumentet klassisk fiol på Kungliga Musikhögskolan

Hur tänkte du när du valde högskoleutbildning?

Jag tycker det är oerhört intressant med pedagogik och älskar musik så kombinationen av dessa kändes väldigt lockande. Jag jämförde även studieupplägg på de olika högskolorna och försökte göra mig en bild av utbildningen och vad som skiljde de olika skolorna åt

Pluggar du i din hemort eller fick du flytta?

Jag pluggar inte i min hemort vilket jag finner många fördelar med. Oerhört utvecklande att hamna i en helt ny miljö där man får möjlighet att träffa nya människor och bygga upp nya kontaktnät. Härligt att läsa en estetisk utbildning i en kulturell stad som Stockholm.

Kan du berätta lite om din utbildning?

En bred musikalisk utbildning som samtidigt innehåller spetskompetens. Här jobbar man både med gruppmetodik och på individ nivå. Det är inspirerande att jobba med både sin egen musikaliska och pedagogiska utveckling och parallellt jobba med andras. Även alla teoretiska ämnen läser vi på musikhögskolan vilket är en stor förmån. Grupperna är små och vi har lärare som är engagerade, kompetenta och själva musiker i grunden. Jag tycker utbildningen har bra ”verklighetsförankring” där moment som VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och övningsundervisning följer utbildningen åt.

Är studierna svåra?

Studierna kräver mycket självdisciplin, att samtidigt rent praktiskt och musikaliskt ta sig själv övningstid och jobba med sin och andras musikaliska utveckling samt parallellt jobba med det teoretiska. Musikhögskolan blir verkligen vad man gör det till och jag tror det är viktigt att försöka tänka över vad man vill få ut av sin studietid i förväg och sedan våga kämpa för det.

Hur är studentlivet?

Trivsamt med en lite mindre högskola, då det blir en fin gemenskap. Vi får bra möjligheter att gå på konserter vilket är en stor förmån. Vår kår jobbar på och det känns som att den blir mer och mer aktiv.

Blev det som du hade tänkt?

Jag är väldigt nöjd i stora drag och har blivit positivt överraskad på många håll! Men det finns alltid saker som kan bli bättre. På ett sätt har det känts lite tufft att gå en kulturell utbildning med tanke på att det från politiskt håll har satsats mindre de senaste åren.

Hur hoppas/tror du att det blir när du är klar med studierna? Vad vill du helst jobba med och var?

En dröm för mig vore att bygga upp en egen verksamhet där musik och musikundervisning fungerade som ett interkulturellt medel. Jag skulle vilja jobba mycket med kör och ensemble, få så många människor som möjligt som kanske inte kommer i kontakt med musik att hamna i ett sådant sammanhang. Sudda ut gränser och förena med musik.

Har du några goda råd till andra som ska välja utbildning?

Lägg hjärnan lite på hyllan och välj efter hjärtat. Ta kontakt med studenter och ta reda på så mycket du kan om de olika utbildningarna i förväg. Be att få komma och hälsa på en dag under terminen!