Apotekare på läkemedelsföretag

Jacob arbetar på ett läkemedelsföretag med att få läkemedel godkända i Sverige så att patienter kan få tillgång till nya och innovativa läkemedel

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag visste att jag var intresserad av människans biologi samt kemi och att jag inte ville bli läkare. Jag kände mig väldigt nyfiken och intresserad av läkemedel och ville veta mer om hur t.ex. en tablett kan hjälpa till mot cancer. Läkemedel är vanligt förekommande i samhället och man känner alltid någon som tar något läkemedel. Apotekare är experter på området och kan både arbeta med forskning, tillverkning och användning av läkemedel. Jag ville ta fram nya läkemedel så att fler personer fick leva ett längre och friskare liv med sina nära och kära.

Var studierna svåra?

Studierna var mycket krävande och bitvis intensiva men fantastiskt intressanta och spännande. Fördelen är att man, till skillnad från gymnasiet, endast läser en kurs i taget vilket innebär att man kan fokusera på en sak istället för att ha flera olika kurser i huvudet samtidigt. Utbildningen ger djupgående insyn i ett läkemedels livscykel, från idé till en produkt på apotekshyllan. Det är mycket kemi samt biologi där teori blandas med praktisk träning i form av laborationer där man både får göra tabletter men också syntetisera läkemedelsmolekyler. Studierna förbereder en för att arbeta på läkemedelsföretag, myndigheter,

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?

Jag arbetar med att få läkemedelsföretaget Roche läkemedel godkända i Sverige så att patienter kan få tillgång till nya och innovativa läkemedel. Jag är kontaktperson mot den svenska läkemedelsmyndigheten (Läkemedelsverket) och arbetar även med att hålla redan godkända läkemedel kvar på marknaden och se till att dom krav som ställs från myndigheten uppfylls av oss som läkemedelsföretag. Mitt jobb kräver att jag har god kunskap om forskning, läkemedelsutveckling samt läkemedelstillverkning vilket jag fick med mig från Apotekarprogrammet.

Blev det som du hade tänkt från början?

Både ja och nej. När jag sökte Apotekarprogrammet ville jag ta fram nya läkemedel till patienter och jag är idag högst delaktig i att göra nya behandlingar tillgängliga i Sverige. Jag trodde att jag skulle arbeta med forskning men det har under studietidens gång ändrats och jag blev mer intresserad av det jag gör nu eftersom jag nu utnyttjar min utbildning till max. Under utbildningen har jag både velat jobba på sjukhus, på myndighet och på läkemedelsföretag men till slut föll det på att jag sökte mig mot läkemedelsföretagen. Det bästa med Apotekarprogrammet är att man blir så bred och kan arbeta med så många olika saker när man är klar. Man behöver alltså inte veta från början inom vilket område man vill arbeta när 5 års studier är klara.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag hjälper till med att låta patienter få tillgång till nya innovativa läkemedel som ger dom mer tid med sina nära och kära.

Finns det något med ditt yrke som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Många tror att Apotekare bara kan arbeta på apotek men många väljer att arbeta på sjukhus, myndighet eller läkemedelsföretag. Det är viktigt att man är medveten om bredden man får som Apotekare och att man verkligen kan göra skillnad för människors liv.
Man bör ha ett visst intresse för biologi och kemi. Mitt intresse för dessa ämnen ökade under studietiden och fokus är alltid läkemedel vilket gör det extra spännande. 

Vilket råd skulle du ge till andra som vill bli jobba med samma som du?

Ta vara på studietiden genom att skapa kontakter inför arbetslivet. Engagera dig i ideella verksamheter som studentkårer eller studentsektionen för facken eftersom det ger dig en fördel när du senare ska ut i arbetslivet.