Arbetsmiljökonsult, en vanlig arbetsdag

Så här kan en vanlig arbetsdag se ut för Louise. Hon jobbar som konsult i ett pågående infrastrukturprojekt där hon fungerar som projekt- och byggledningsstöd inom KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) åt beställarorganisationen.

7.00-7.30: Jag läser min mail i mobilen när jag vaknar för en uppdatering. Jag har fått mail från en av byggledarna under natten. Byggledarna ansvarar för att följa bygget och stämma av produktionen mot tekniska frågor i beställarens handlingar. Bilder från arbetsplatsen visar hur en stor skopa lagts av mitt i den 3 meter breda brandgata som måste hållas öppen genom hela arbetsplatsen. Ingen ansvarig hos entreprenören har funnits på plats under natten och det är andra natten i rad som Räddningstjänstens fordon inte hade kunnat ta sig fram obehindrat enligt insatsplanen på grund av djupa schakter och parkerade arbetsfordon utan nyckel. Jag vidarebefordrar mailet till brandskyddsansvarig i min beställarorganisation tillsammans med en fråga om hur vi kan ta frågan vidare under dagen.

8.30-9.00: Kommer in till projektetableringen och byter några ord med en av byggledarna över en kopp kaffe. Han har löst av nattskiftet vid 06.00 men har inte hunnit ut på arbetsplatsen än och har inte heller hört något om bristerna i framkomligheten. Jag ber honom hålla utkik efter detta när han besöker arbetsplatsen och informera entreprenörens arbetsledning på plats.

9.00-9.30: Jag har fått ett svar från brandskyddsansvarig och ser att han vidarebefordrat mitt och sitt mail till sin motsvarighet i entreprenörens organisation. Så här får det inte se ut, arbetsledningen hos entreprenören måste informera sin personal om att inget får lämnas som blockerar brandgatan. Jag går bort till entreprenörens KMA-ansvariga och byter några ord. Alla på arbetsplatsen ska ha fått information om säkerhet och där ingår kraven på framkomlighet för räddningstjänsten. Vi kommer överens om att lyfta frågan på KMA-mötet.

9.30-11.00: Jag förbereder eftermiddagens KMA-möte genom att gå igenom föregående protokoll och gör anteckningar om sådant som tillkommit sedan förra mötet, nya punkter och ber om förklaringar. Går bort till en av byggledarna som driver en fråga om brister i entreprenörens processvattenhantering och ber om en uppdatering av status i ärendet innan vi tillsammans lyfter frågan på eftermiddagens KMA-möte.

11.00-12.00: Äter lunch med byggledarna.

12.00- 14.00: Byter om till varselkläder, arbetsskor och bygghjälm och tar sällskap med en av byggledarna ut på arbetsplatsen. Jag har alltid med mig en kamera för att kunna fotodokumentera eventuella brister i säkerhet, arbetsmiljö, utrymning eller miljö. Ser inga brister i framkomligheten nu, men jag hittar ganska stora mängder utspridda förpackningar innehållande ett miljöfarligt ämne som verkar läggas rakt på marken. Väl uppe på kontoret igen mailar jag mitt miljöstöd och frågar henne hur allvarligt det är om förpackningarna grävs ner, läcker ut och når dagvattnet.

14.00-15.30: Leder och protokollför KMA-mötet där beställarens biträdande projektledare, en av byggledarna samt entreprenörens KMA-ansvarige och produktionschef medverkar. Vi avverkar frågor som brister i processvattenhanteringen, brister i användandet av varselkläder, stängsel och grindar in på arbetsområdet, framkomligheten för räddningstjänsten, kemikaliehanteringen samt informerar om att beställaren kommer att genomföra en kvalitetsrevision på entreprenören inom två veckor.

15.30-17.00: Jag tar ett mellanmål och fikar med någon av byggledarna. Får svar från miljöstödet som bekräftar att entreprenörens hantering av kemikalier inte är enligt handling. Jag bestämmer mig för att fråga ansvarig arbetsledare direkt om hur deras avfallsrutiner ser ut ute på arbetsplatsen imorgon. Arbetar sen vidare med min sammanställning av anmärkningarna från entreprenörens skyddsronder. Översiktsdokumentet underlättar när jag ska följa upp och rapportera till projektledningen om de brister som uppkommit inom säkerhet och miljö under produktionen. Avslutar dagen med att logga in på vårt intranät för att tidrapportera och skriva dagbok till beställaren innan jag går hem.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.