Arbetsterapeut

Afran Gabro och Susanne Karlkvist är båda leg. arbetsterapeuter.

Se filmen där de berättar om sitt yrke