Arkitekt

Agnes är anställd på ett stort företag och är del av en arbetsgrupp som framför allt ritar utbildningsbyggnader, t.ex. förskolor och universitet. Hon ritar och presenterar tillsammans med med kollegor och konsulter allt från tidiga konceptskisser till detaljerade bygghandlingar.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ville läsa en kreativ utbildning, men att den skulle resultera i ett ”riktigt jobb”. Att rita hus lät som en rolig och konkret arbetsuppgift. Jag förstod senare att utbildningen är bred och att man kan välja inriktning efter hand. Om man skulle bli intresserad av t.ex. stadsplanering eller inredning under utbildningens gång kan man läsa en master inom de områdena.

Var studierna svåra?

Man har mycket eget ansvar och snarare än att plugga inför tentor arbetar man i projektform med att rita och bygga modeller, för hand och i dator. Många blir stressade av friheten i uppgifterna och det är viktigt att planera sin tid väl. Utbildningen kräver hög närvaro, stort engagemang, samarbetsförmåga och att man presenterar och diskuterar sitt arbete inför och med kritiker och publik. Man har nytta av att vara nyfiken på mycket och intresserad av historia, samhällsfrågor och skapande i alla former.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag är anställd på ett stort företag och är del av en arbetsgrupp som framför allt ritar utbildningsbyggnader, t.ex. förskolor och universitet. Jag ritar och presenterar allt från tidiga konceptskisser till detaljerade bygghandlingar och samarbetar med kollegor och konsulter, t.ex. konstruktör och antikvarie, i olika projektgrupper.

Blev det som du hade tänkt från början?

Jag var lite orolig innan att arkitektutbildningen skulle vara väldigt teknisk, men den och arbetet handlar framför allt om skapande och om att kunna resonera kring hur människor relaterar till sin omgivning och hur den byggda miljön påverkar oss. Innan utbildningen hade jag inte tänkt så mycket på anställningsform, många arkitekter är privatanställda eller driver egna mindre kontor. Vill man arbeta med stadsplanering kan man välja mer mellan att arbeta privat eller på en kommun.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få rita och skissa fram lösningar på problem, allt från tidiga koncept till detaljer, att få samarbeta med trevliga kollegor i en arbetsgrupp och att arbetsuppgifterna är väldigt varierade.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Byggbranschen är konjunkturkänslig och arbetsmarknaden kan vara osäker i perioder när det byggs lite. Arkitektyrket är roligt, men oftast är det ett ganska ”vanligt kontorsjobb”, man spenderar mycket tid vid skrivbordet.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Våga prova på det du tycker verkar roligt! Om man inte trivs efter en termin eller två kan man alltid byta till ett annat program, eller så kan man söka sig till en ny skola och inriktning när man ska läsa sin master.