Beteendevetare och organisationskonsult, en vanlig arbetsdag

Så här kan en helt vanlig arbetsdag se ut för Katarina

7.50 Anländer till vår mottagning. Tar kaffe, växlar något ord med en kollega.

8.00 Läser e-post, ser över planeringen för dagen.

8.15 Läser igenom journalanteckningar inför mötet med min första klient.

8.30-9.30 Samtal med klient. Fortsätter den KBT-behandling som påbörjats samt antecknar i journal.  

9.30-9.45 Fika

9.45-10 Förberedelse inför en utredning av kränkande särbehandling. Genomläsning av en anmälan om kränkande särbehandling inför intervju med anmälare

10.00-12 Intervju med en medarbetare som anmält en kollega för kränkande särbehandling

12-13 Lunch med kollegor

13.00-13.30 Kör till en uppdragsgivares arbetsplats för att hålla en föreläsning.

13.30 Förbereder föreläsning, ser till att tekniken fungerar, pratar med uppdragsgivaren

14.00-15.30 Föreläser för en arbetsgrupp om stressens påverkan på hjärnan och hur man kan lägga upp sin dag för att använda hjärnans resurser på ett bra sätt. Pratar även om tekniker för hantering av stressande tankar och känslor kopplat till detta.

15.30 Åker tillbaka till mottagningen.

16.00 – 17.00 Genomgång av intervjun tidigare idag. Renskriver och skickar till anmälaren för påsyn. Ringer ev, något samtal kring ett nytt uppdrag.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på Yrken A-Ö

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se