Beteendevetare och organisationskonsult

Katarina arbetar som beteendevetare och organisationskonsult. Hon jobbar med samtalsstöd, psykoterapeutiska insatser på individnivå, krishantering, grupputveckling, konflikthantering, arbetsmiljökartläggningar, utredningar av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

 

Hur tänkte du när du valde utbildning?

För att vara helt ärlig så tänkte jag nog inte så mycket. Jag ville studera utomlands eftersom jag ville byta miljö. England har många mycket bra universitet och psykologprogrammet vid Exeter Universitet hade ett gott rommé.

Var studierna svåra?

Allt är såklarent relativt. Jag tyckte inte att studierna var svåra, jag fick ju plugga det som var och fortfarande är mitt största intresse. Därav sög jag i mig så mycket jag kunde. Jag lär mig fortfarande massor i mitt dagliga arbete och läser in mig på nytt material hela tiden.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Mitt arbete är väldigt varierat och uppdragen jag har kan variera från dag till dag. Jag arbetar med samtalsstöd, psykoterapeutiska insatser på individnivå, krishantering, grupputveckling, konflikthantering, arbetsmiljökartläggningar, utredningar av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Föreläser även en hel del.

Blev det som du hade tänkt från början?

Nja, när jag påbörjade mina studier i England hade jag talat med en studievägledare i Sverige som informerat mig om att det skulle gå att ansöka till senare delen av ett psykologprogram i Sverige när jag kom tillbaka. Så var inte riktigt fallet. Mina nordiska kursare i England fortsatte studera i Danmark för att kunna erhålla legitimation i Norden, något kanske jag borde ha gjort istället för att fortsätta studera i Sverige. Nu känner jag dock att jag får arbeta med det jag brinner för så i backspegeln gör det inte så mycket att jag inte har en svensk legitimation.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det är så varierande både vad gäller uppdragens natur men också vad beträffar typ av uppdragsgivare. Vi arbetar mot många olika branscher. Att ena dagen få ha en workshop om härskartekniker för ett gäng ingenjörer till att nästa dag sitta med stressade doktorander passar min personlighet väl. Vill man ständigt lära sig nya saker är mitt jobb optimalt.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

I arbetet som beteendevetare på företagshälsovård så krävs att man är flexibel samt att man kan lära sig att hantera de känslor som projiceras på dig som konsult. Många gånger ringer företag om känsliga pressade situationer som de behöver stöd i att hantera. Som konsult kan man behöva göra bedömningar som uppfattas obekväma och inte alltid går i linje med vad uppdragsgivaren hade önskat. Även om man gör allt ”by the book” så kan man utsättas för starkt missnöje när man går in i svåra ärenden. Detta handlar ofta om att det finns starka känslor inblandade.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Fundera kring vad som är ditt slutmål med dina studier. Prata gärna med personer som arbetar inom det område du är intresserad av så att du får en realistisk bild av hur vardagen i ett sådant typ av arbete kan se ut.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på Yrken A-Ö

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se