Civilekonom

Carl-David arbetar med att undersöka misstänkta kreditkortskunder och transaktioner från hela Norden samt är med och ger input vid planering av nya kortprodukter för att minimera risken för att SEB:s produkter utnyttjasför penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Hur kom det sig att du blev civilekonom?

Ska jag vara ärlig så var det faktiskt en ren slump. Jag hade gått samhäll/natur på gymnasiet och efter studenten så kände jag mig ganska osäker på vad jag ville göra. Jag beslutade mig för att välja en bred utbildning och valde därför Internationella Ekonomprogramet på Södertörns högskola i Stockholm och så började det.

Var utbildningen svår?

Nej det tycker jag inte. Jag var inställd på att ekonomi skulle vara svårt och det är klart att det alltid finns vissa kurser som är svårare än andra men jag blev faktiskt förvånad över hur många kurser som också var roliga. Jag tror tyvärr att många har en del förutfattade meningar om ekonomi; att det är tråkigt och svårt men det skulle jag inte alls påstå att det är. Däremot krävs en helt annan disciplin och ansvarstagande än vad man kanske är van vid från gymnasiet. Försök att hitta ett skönt kompisgäng som du kan plugga med så kommer allt att gå mycket lättare!

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär AML/CTF Specialist?

AML och CTF är förkortningar av Anti-Money Laundering och Counter Terrorism Financing och innebär kortfattat att jag arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Jag jobbar på SEB Kort där vi idag är två AML/CTF-specialister som arbetar med att utreda, analysera och rapportera misstänkta kreditkortskunder och transaktioner från hela Norden. Vi är också med och ger input vid planering av nya kortprodukter för att minimera risken för att våra produkter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Jag jobbar som ”second line”, vilket betyder att jag dels arbetar med tips som jag får in från olika avdelningar, dels träffar i våra scenario-byggda system för bland annat korttransaktioner. Det kan handla om plötsliga avvikelser i kundbeteenden, transaktioner som ser misstänksamma ut eller stora/frekventa pengaöverföringar. Utifrån dessa tips utför jag sedan kundanalyser och ser de på risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan kopplas till kunden. Därefter fastställer jag rekommendationer för mitigerande åtgärder, det vill säga åtgärder för hur riskerna ska hanteras och reduceras. Ser jag att det finns risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism så utför jag så kallade SARs (Suspicious Activity Reports) och skickar till den lokala finanspolisen för vidare åtgärder samt ser till att SEB Kort vidtar nödvändiga åtgärder mot kunden för att hantera den ökade risken.

Blev det som du hade tänkt dig från början?

Nej det kan jag inte påstå men blir det någonsin som man har tänkt? I början av studierna var jag inne på att bli managementkonsult, jag skrev sedan min kandidatuppsats om företagsvärdering och ville då jobba med det. När jag sedan skrev min magisteruppsats om internationaliseringsmetoder bland kinesiska bolag som vill investera i Sverige så var jag intresserad av att jobba med krosskulturella investeringar. När jag till sist började jobba på SEB Kort och kom i kontakt med AML-direktiven så blev jag istället väldigt intresserad av det. Sensmoralen i detta är att jag har insett att det aldrig blir som man har tänkt sig men det är OK. Bara man gör något man är intresserad av och tycker är roligt så spelar det ingen roll vad man tänkte från början.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det klart bästa med mitt jobb är att känna att jag bidrar till något viktigt och att jag faktiskt gör skillnad. Även om penningtvätt är ett brott i sig, så är inte grundtanken att komma åt de som tvättar pengar utan att frånta incitamentet till förbrotten, det vill säga vinsterna. Kärnan hos majoriteten av brottslig verksamhet är pengar. Genom att arbeta med AML/CTF så är man med och gör det svårare för kriminella personer och organisationer att använda vinster från exempelvis vapen- och narkotikasmuggling, människohandel och barnpornografi. Därför är man också indirekt med och bekämpar dessa brott.

Vidare är terrorism något som tyvärr breder ut sig i hela världen och antalet terrordåd tycks bli allt vanligare. Terrororganisationer behöver pengar och donationer för att kunna växa och utföra terrordåd. Genom att arbeta med AML/CTF så får man chansen att upptäcka och kapa dessa pengaflöden och därmed försvåra och till och med förhindra finansiering av terrorism. 

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Tycker man om detektivarbete och analys av såväl finansiella siffror som beteenden så är AML-området ett bra alternativ. Det man dock bör vara medveten om är att det här yrket är förknippat med mycket ansvar och fördjupning i områden som man kanske inte tror har med jobbet att göra. Det är inte enbart att leta efter beteenden som ser konstiga ut, utan det handlar om att vara väl påläst och insatt i EU-direktiv som sedan överförs till nationella lagar.

Man måste hålla sig uppdaterad på globala trender och risker, ha koll på nya produkter på marknaden och vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som de för med sig. Man måste också kunna ha förmågan att arbeta riskbaserat och sålla ut samt tratta ned viktig information till en slutgiltig rekommendation för att motarbeta penningtvätt och finansiering av terrorism i varje enskilt fall.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till civilekonom?

Att plugga till civilekonom ger en bra grund och öppnar många dörrar i karriären. Många förknippar ekonomi med ”tråkig matte” vilket är en fördom. Ge det en chans, det värsta som kan hända är att du får tänka om och söka något annat. Gå på många studentmarknadsdagar, bli medlem hos Civilekonomerna och utnyttja dina medlemsförmåner såsom karriärvägledning och CV-granskning. Är du nyfiken på ett specifikt område eller yrke och du känner dig modig så släng iväg ett mail till en person som har det yrket och föreslå en pratstund över en fika.