Doktorand, en vanlig arbetsdag

Såhär kan en helt vanlig arbetsdag se ut för Emma Brulin som är doktorand inom hälsovetenskap

7.30-9.00: Starta datorn och öppnar dokument med litteratur underlag och projektplan och endnot. Läser igenom några artiklar och analyser texten. Skriver några rader och lägger in referenser.

9-9.15: Fika med kollegorna

9.15-11.30: Öppnar SPSS och tar fram mitt dataunderlag. Försöker skapa nya variabler och köra korrelations tester genom att studera litteratur, fråga kollegor och genom att testa mig fram lite.

12.30-14.30: Planerar en kurs och föreläsningar i Vetenskaplig metod som jag ska hålla för studenter som läser termin 1 på folkhälsoprogrammet. Kursen är på distans så arbetet innebär att jag även måste lära mig att använda och undervisa via internet.

14.30-14.45: Fika med kollegor, ett ypperligt tillfälle att vädra funderingar kring sin forskning eller undervisning.

15.00-16.00: Handledning vilket innebär att jag och mina handledare går igenom det jag har gjort, jag berättar om hur jag tänkt framåt och vi bollar fördelar och nackdelar med olika metoder. Vi diskuterar hur jag ska kunna använda mitt data material optimalt.

16.00-17.00: Reflekterar över handledningen, gör ändringar som vi kommit överens om och tar fram nytt material för fortsatt arbete.

17.00: Avslutar och cyklar hemåt.