Folkhälsostrateg, en vanlig arbetsdag

Såhär kan en vanlig arbetsdag se ut för Karin Bjellman, som är folkhälsostrateg

8.30-9.00: Går igenom mailen, gör en prioriteringslista för dagen. Läser igenom och kompletterar ett förslag från en av kommunikatörerna till ny information som ska ut på kommunens webb om vad som är på gång i kommunen inom folkhälsoområdet.

9.00-10.30: Möte med Strategienheten, vilken består av miljö- och klimatstrateger, samhällsbyggnadschef, planerare och statistiker. Vi diskuterar den Översiktsplan som är under framtagande, om alla aspekter ur ”Hållbar utveckling” finns med och om faktaunderlagen är de allra senaste och korrekta. Diskussionerna blir ganska livliga då alla vill att man ska trycka lite extra på just deras område. Folkhälsa har inte nämnts överhuvudtaget i tidigare versioner, så det har mött en del motstånd under arbetets gång. 

10.30: Gör sällskap med en av miljöstrategerna tillbaka tillkontoret, diskuterar på vägen de remissvar som kommit in på kommunens miljö- och folkhälsostrategi

10.45- 11.30: Skriver rent  minnesanteckningar från kommunens seniorsäkerhetsgrupps senaste möte. Gruppen planerar att för fjärde året i rad arrangera ett ”rollatorrally” för att öka medvetenheten hos seniorer om vilket utbud av aktiviteter och tjänster som finns för att öka livskvaliteten för äldre. De tre tidigare åren har arrangemanget varit mycket uppskattat. Innan anteckningarna skickas ut ringer jag ett par samtal för att kolla upp några saker jag lovat gruppen.

11.30-12.00: Svarar på ett mail från ANDT-samordnaren på länsstyrelsen angående hur det ser ut med föräldrastödet i kommunen. Besvarar en enkät från Folkhälsoinstitutet om kommunens förebyggande tobaksarbete. Ringer tillståndshandläggaren för tobak. 

12.00-13.00: Lunch

13.00-15.00: Möte med Miljö- och folkhälsoutskottet angående de remissvar på kommunens nya miljö- och folkhälsostrategi som har inkommit. Gruppen diskuterar vilka ändringar som behöver göras i dokumentet och några formuleringar i förordet till strategin som utskottet inte kan enas om. Får uppdraget att tillsammans med en Miljöstrateg göra några ändringar och skicka ut en reviderad version så snart som möjligt. 

15.00-16.10: Sitter kvar i sammanträdesrummet med miljöstrategkollegan. Korrigerar dokumentet tillsammans. Vänder och vrider på formuleringarna. Nöjer oss till sist med resultatet och mailar till utskottet. 

16.15-16.35: Paus. Sätter mig i massagefåtöljen, försöker låta bli att tänka på någonting.   

16.40-17.30: Grannkommunens folkhälsostrateg håller på att starta upp ett projekt för seniorsäkerhet och vill utbyta tankar och idéer om detta.  Jag passar på att fråga henne hur de gjorde för att implementera sin tillgänglighetsplan, då vår är ute på remiss och snart ska upp till kommunstyrelsen.

17.30-18.00: Prickar av punkterna på prioriteringslistan. Några måste tas om hand direkt i morgon bitti istället.  Går igenom kalendern och ser vad jag behöver förbereda.