Församlingspedagog

Christina arbetar med vuxet-lärande inom församlingen, det innebär att hon bl.a. leder grupper för vuxna inom bibelstudier, frälsarkransen, nyfiken på kristen tro.

Hur kom det sig att du valde att plugga till Församlingspedagog?

Jag fick anställning i en Svenskkyrklig församling i 20 års-åldern, där jag arbetade med barn, unga och konfirmander. Ganska snart fick jag chansen att utbilda mig först till församlingsassistent. Efter en utbildningsreform inom Svenska kyrkan, vidareutbildade jag mig till församlingspedagog.

Var utbildningen svår?

För mig var det kul och utvecklande. Idag ser utbildningsvägen lite annorlunda ut, än på min tid, och man tar först en lärarexamen, sedan kommer ett slutår som Svenska kyrkan är huvudman för.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att jobba som Församlingspedagog?

Jag arbetar idag med vuxet-lärande inom församlingen, det innebär att jag leder grupper för vuxna inom bibelstudier, frälsarkransen, nyfiken på kristen tro osv. Jag leder och utvecklar också studiecirkelverksamheten, skapar mötesplatser för samtal om tro och liv och inre mognad och växt. Jag är också samordnare för ideellt medarbetarskap.
Att enbart arbeta med vuxenpedagogiskt arbete inom församlingen är ovanligt för församlingspedagoger, de flesta inom yrkeskategorin arbetar med barn och familje-pedagogisk verksamhet och/eller ungdoms- och konfirmandarbete.

Blev det som du hade tänkt från början?

Inom mitt jobb har jag fått utveckla verksamheter, mötesplatser och möta ofattbart många människor i alla åldrar, det är inget som man ”vet” från början hur det kommer bli. Det är denna ”resa” som format och fortfarande utvecklar mig både som yrkesperson och personligen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Alla fantastiska människor jag får förmånen att träffa och lära känna. Att få dela med sig av den erfarenhet och kunskap jag har av att leva som kristen.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Att vara församlingspedagog är inget 8-16-jobb, företrädesvis arbetar vi när andra har ledigt, som kvällar och helger, om man inte kan tänka sig det blir det svårt att verka pedagogiskt i en församling.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till Församlingspedagog?

Vill man ha ett jobb där varje dag ser olika ut, där man träffar människor i en mångfald av ålder, etnicitet, förutsättningar osv. samt utveckla sin egen och andras mognad i tro är församlingspedagog ett utmärkt val!