Geolog - chef

Pia arbetar som avdelningschef geoteknikavdelning på ett konsultföretag

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag valde att läsa geologi av en slump. Jag hade gått en sommarkurs innan mitt ursprungliga programval som högskoleingenjör inom kemi började. Efter ett år med kemistudierna insåg jag att jag tyckte att geologi var så otroligt mycket roligare än kemi. Jag tänkte att om jag tycker att ett ämne är roligt så kan jag förmodligen också bli ganska duktig på det och då kommer det att ordna sig med jobb.

Var studierna svåra?

Utbildningen var krävande men eftersom jag tyckte att det var så intressant så kan jag inte säga att jag tyckte det var speciellt svårt.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Numera arbetar jag som avdelningschef för en avdelning som håller på med geoteknik på ett konsultföretag.

Tidigare så arbetade jag på samma företag som berggrundsgeolog och då var arbetsuppgifterna mer utpräglade geologuppgifter än jag har idag. Jag undersökte berg inför vägbyggen för att t.ex. ta reda på om kvaliteten var tillräckligt bra för att ha i väguppbyggnaden; jag besiktigade befintliga bergskärningar längs vägar och järnvägar för att kontrollera att de var tillräckligt stabila eller ge åtgärdsförslag på förstärkningar; jag undersökte marker med geofysiska mätmetoder till t.ex. bergtäkter för att avgöra djup till berg och bergkvalitet inför utökning av täkttillstånd; jag arbetade med frågor kring utformning av slutförvaret för använt kärnbränsle och mycket, mycket mer.

Idag arbetar jag mer administrativt men får dagligen frågor gällande mina specialkunskaper inom geologi. Jag har alltid haft väldigt stor nytta av min utbildning.

Blev det som du hade tänkt från början?

Eftersom jag bor i Skåne så finns det inte så många berguppdrag här. Jag har fått resa väldigt mycket i mina uppdrag och det blev lite slitigt i längden. Efter hand arbetade jag mer och mer med saker som man kan sköta från kontoret, vilket inte är riktigt detsamma som att arbeta i fält.

Vad är det bästa med ditt jobb?

När jag arbetade aktivt som berggrundsgeolog var den allra största fördelen att jag var mycket ute och arbetade med stor frihet, under ansvar. Den största fördelen nu är att jag arbetar med väldigt duktiga kollegor och nya erfarenheter läggs hela tiden till min kunskapsbank. Det är oerhört stimulerande att arbeta på en arbetsplats där uppgifterna alltid är högaktuella för samhällsutvecklingen i allmänhet och infrastrukturen i synnerhet.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Ett arbete utvecklas alltid efter hand så det är kanske inte så mycket att förbereda sig på men när man väljer utbildning så tycker jag att det är viktigt att man försöker sätta sig in i och förstå de arbetsuppgifter som finns för ens yrkeskategori så att man kan välja mest lämpliga kurser, eller mest lämpade lärosäte, för just den inriktning man tycker verkar vara intressant.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Mitt tips till att studenter är att tidigt ta kontakt med något eller några företag som man tror arbetar med de frågor man själv tror sig vilja arbeta med i framtiden, för att göra sig en bild av vad verkligheten handlar om. För att få jobb efter sin utbildning handlar det mycket om kontakter och att veta vad man vill.