Geolog

Elin jobbar som Vattenhandläggare inom Länsstyrelsen ansvarar för och ger råd i frågor och ärenden som har med hydrogeologi (och övrig geovetenskap) att göra

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag har en stor nyfikenhet och intresse för de flesta naturvetenskaper och hade svårt att veta vad jag skulle välja. Efter att ha testat några olika kurser i andra ämnen kom jag till geologi och insåg att det skulle ge mig ett urval av det mesta, man behövde kunna tänka i både makro- och mikroskala, och det innebar en stor dos utevistelse. Allt som allt fyllde det alla mina kriterier. Och så var det himla kul. 

Var studierna svåra?

Det var stor skillnad på de olika kurserna i programmet, och på mastersnivå blev det förstås svårare. Men det handlar om vilka styrkor och svagheter man har också: Vissa kurser krävde mycket minne, att kunna plugga in termer och definitioner, siffror och namn. Andra gånger krävdes det beräkningar; eller spatialt tänkande. I huvudsak var det dock lärarledd tid hela vägen, så man hade gott om hjälp när det blev knepigt. 

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Vattenhandläggare kan betyda ganska olika uppgifter. I mitt fall blev det att inom länsstyrelsen ansvara för, eller rådge i, frågor och ärenden som hade med hydrogeologi (och övrig geovetenskap) att göra. Det har varit inrättande av vattenskyddsområden, översyn av länets vattenförsörjningsplaner, granskning av handlingar inför- och efter domstolsprövningar, bedömningar om verksamheters lämplighet mm. I jobbet ingår en hel del kontakt med andra myndigheter, verksamhetsutövare, markägare och media. Det inkluderar bland annat att organisera och hålla föredrag och samverkansmöten samt delta i nationella nätverk. 

Blev det som du hade tänkt från början?

Det blev inte alls så mycket utevistelse som jag tänkt mig från början. Mesta tiden står jag framför en dator. Men jag har fått mer frekvent användning för hela min kunskapsbas än vad jag kunde föreställa mig: Arbetet som handläggare har definitivt nytta av allt jag någonsin lärt, och det är ändå inte nog. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag älskar att myndighetsarbetet driver mig att lära mig om nya ämnesområden hela tiden. Att jobba på en myndighet ger en insikt i hur lagar och förordningar fungerar som jag inte alls hade innan, och jag har nu en helt annan förståelse för hur mycket arbete som läggs i det tysta på vår vardag och omgivning som vi tar för given. Det bästa med jobbet är annars kollegorna: Nördar inom olika områden är aldrig tråkigt! 

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Som geolog ska man gilla att ta i och jobba hårt, och kan inte vara rädd för att smutsa ner sig eller resa mycket. Som handläggare får man vara beredd på att man kan landa i uppgifter man inte kunnat förbereda sig för, och ibland får man utbilda sig på stående fot. 

Man kommer alltid ha nytta av att ha läst geologi. Oavsett vad som händer i livet sedan så har man fått kunskaper som kan tillämpas på alla platser, I nästan alla sammanhang. 

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja den här utbildningen?

Investera i tåliga, praktiska kläder och skor.

Och gör plats för din kommande stensamling.