Geolog på LKAB

Sanna jobbar som geolog på LKAB och hennes huvudsakliga uppgift är att göra modeller av malmkroppar och mineraliseringar.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag tycker att många naturvetenskapliga områden är intressanta och det var svårt att veta vad jag ville arbeta med i framtiden. För utbildningen jag först började på var en kompromiss mellan ämnen jag trodde skulle vara intressanta att läsa, arbetsmöjligheter efter studierna och var i landet jag ville bo. I den utbildningen ingick en geologikurs och den var så rolig att jag bestämde mig för att byta till ett geovetenskapligt utbildningsprogram istället. Då valde jag mer utifrån vad jag tyckte var roligt. Att få vara ute på exkursioner var också något som lockade mig till en geovetenskaplig utbildning.

Var studierna svåra?

Jag tyckte att det mesta var intressant och upplevde det inte som speciellt svårt. Det kunde vara mycket att göra men det berodde också på vilka mål man satt för sig själv. För en del kurser upptäckte jag att jag hade nytta av den kemi, matematik och fysik jag läst på den första utbildningen jag började på.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Min huvudsakliga uppgift är att göra modeller av malmkroppar och mineraliseringar. Jag utgår från 3D-modeller och kemiska analyser från borrhål, och med hjälp av olika statistiska metoder gör jag ytterligare modeller som visar halter av de ämnen man är intresserad av, hur mycket och var det finns. I förlängningen används detta till att bedöma en fyndighets ekonomiska potential.

Blev det som du hade tänkt från början?

Från början hade jag nog hoppats på att jag skulle ha ett jobb med mycket utevistelse. Jag sökte mig till gruvbranschen och för mig blev det att arbeta under jord i gruvan, inomhus och framför datorer och inte lika mycket ute som jag först tänkte mig.

Jag har haft nytta av det mesta jag har läst, men ibland mer indirekt jämfört med hur jag trodde att det skulle bli. Det är mycket jag lärt mig efter universitetsstudierna via arbetet. Nu behöver jag använda mer av det jag läst, jämfört med tidigare då jag hade andra huvudsakliga arbetsuppgifter. Något som jag alltid haft nytta av från universitetsstudierna är vetskapen om att jag kan hitta information, fördjupa mig eller sätta mig in i något nytt när jag behöver det.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Eftersom jag tycker om att bygga på mina kunskaper och att lära mig nya saker så är det roligt att det i mitt jobb finns många områden att fördjupa sig i. Förutom allt kring modelleringen som finns att kunna så är det också viktigt att vara insatt i allt från geologin, insamling av data, kvalitetskontroller till hur man rapporterar mineraltillgångar och mineralreserver. Det gör att jag behöver ha detaljkunskaper men samtidigt också ett helhetsperspektiv. Att ha båda gör arbetet ännu mer intressant.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Geologer/geovetare kan arbeta med många olika saker och inom många olika branscher. Om man vill arbeta som geolog i gruvbranschen så kan det vara bra att fundera på var i landet eller världen man vill bo. Arbetstillfällena är ofta bundna till specifika platser.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja den här utbildningen?

Det är en svår fråga för det kan verkligen vara svårt att välja, men jag tror att ett bra tips är att välja en utbildning där man får studera sådant som man tycker är intressant. Det är också viktigt att fundera på vad man kan arbeta med efter utbildningen, framtida arbetsmarknad och möjliga arbetsplatser, men jag tror att det är lättare att bli bra på något man tycker är intressant och att chansen att hitta ett arbete som man trivs med då också är större.

Ett annat tips är att ta reda på mer om utbildningen och arbetsmöjligheter efteråt genom att ta kontakt med någon som studerat det du är intresserad av eller ta kontakt med företag där de arbetar med det du är intresserad av. Fråga om du kan få göra studiebesök eller något liknande.