Hälsovetare - hälsa & friskvård

Vladimir arbetar på en psykiatrisk mottagning med att förändra levnadsvanor hos patienter

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag letade efter en högskoleutbildning inom hälsa som skulle bedrivas ur ett salutogent perspektiv dvs där tonvikten läggs på hälsofrämjande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”.

Det finns flera bra och väletablerade hälsoutbildningar på högskolenivå runt om i hela Sverige men mitt val föll för hälsopedagogprogrammet på GIH i Stockholm. Det är en bred utbildning som utgår från folkhälsa, pedagogik, beteende-, kost- och idrottsvetenskap men även en del medicinsk vetenskap förekommer. Det finns också goda möjligheter att påverka sin utbildning och fördjupa sig inom det området som man tycker är mest intressant. Det finns flera praktikperioder där du själv kan få välja var du vill vara. Det kan till exempel vara ett friskvårdsföretag, kommun, myndighet, skola, hälso- och sjukvårdsverksamhet eller företagshälsovård.

Var studierna svåra?

Studierna var krävande och utmanande. Det finns en stor mängd teoretiska kunskaper som man behöver skaffa sig under sin utbildning: anatomi, fysiologi, näringslära, sjukdomslära, biomekanik, idrotts- och arbetsmedicin. En stor vikt i utbildningen på GIH läggs på ledarskap och fysisk aktivitet och man får prova på och även leda själv en stor mängd olika aktiviteter som till exempel dans, vattengymnastik, golf, bollspel, spinning, löpning, simning, styrketräning, friluftslivsaktiviteter, skidor och skridskoåkning.

Eftersom man ofta förväntas kunna jobba med människor på en professionell nivå får man även läsa en hel del beteendevetenskap som inkluderar hälsopsykologi, pedagogik och metoder för beteendeförändring såsom motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på levnadsvanor.

Studentlivet är inte bara plugg. GIH är en liten högskola där man snabbt skaffar sig vänner och kommer nära varandra. Studentkåren är mycket aktiv och bidrar men många roliga aktiviteter och trevliga minnen som jag kommer ha med mig resten av livet.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?

Efter utbildningen arbetade jag bland annat på KI och GIH i forsknings- och utbildningssammanhang. Idag arbetar jag på en psykiatrisk mottagning i Upplands Väsby som är en öppenvårdsmottagning. Där arbetar jag utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt samt motiverande samtal (MI) i syfte att förändra levnadsvanor hos våra patienter.

I mitt uppdrag ingår att hålla i hälsosamtal kring levnadsvanor, stödja och vägleda patienter mot en livsstilsförändring, följa upp förändringar i deras hälsotillstånd och levnadsvanor, utföra hälsobedömningar (fysisk och mental status, kartläggning av levnadsvanor som fysisk aktivitet och stillasittande, matvanor, alkohol, tobak, sömn och stressorer), leda olika grupper med fokus på träning, hälsa och levnadsvanor, hålla i föreläsningar.

Tillsammans med mina arbetskollegor leder jag även utvecklingsarbete av hälsosatsningar på vår mottagning. I samband med min anställning har vi bildat ett så kallad hälsoteam som består av flera olika sjukvårdsyrken. Min yrkeskategori dock förekommer vanligtvis inte inom sjukvården än så länge. Idag erbjuder vi hela 35 aktivitetsgrupper i veckan för våra patienter på mottagningen. Personer vi träffar mår ofta dåligt psykiskt, är långtidssjukskrivna, utvecklar undvikande beteenden och social ångest vilket gör att de sällan klarar av att gå på ett vanligt kommersiellt gym till exempel och behöver mer stöd kring levnadsvanor. Vi märker stor effekt på våra patienter som får stöd för bättre levnadsvanor parallellt med läkemedelsbehandling och samtalsterapier.

Blev det som du hade tänkt från början?

Efter avslutad utbildning jobbar de flesta inom friskvård och företagshälsovård. Skola och sjukvård är också framtida arenor för hälsovetare/hälsopedagoger. Många startar och driver egna företag. Man kan bland annat arbeta med olika hälsofrämjande insatser, beteendeförändring inom levnadsvanor, mer avancerad personlig träning, fysisk aktivitet på recept, arbetsmiljöfrågor, folkhälsofrågor, genomföra hälsobedömningar, utveckla och driva egna projekt inom hälsoområdet.

Personligen har jag ett stort intresse för att jobba med individhälsa och tycker att denna utbildning var perfekt för min del. Utbildningen är välanpassad utefter efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden vilket gör att jag känner mig trygg och kan prestera effektivt och framgångsrikt i min yrkesutövning med stöd från evidens och beprövad erfarenhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att arbeta interprofessionellt. Jag har fantastiska kollegor som är mycket duktiga och skickliga inom sina yrkesområden men är även mycket trevliga och hjälpsamma människor. Här jobbar jag tillsammans med läkare, sjuksköterskor, psykologer, en arbetsterapeut och en mental skötare. Vi har en trevlig och utvecklande arbetsmiljö med goda möjligheter för kompetensutbyte. Det är också ett jobb som tillåter mig att fortsätta studier på avancerad nivå inom mitt yrkesområde vilket är mycket uppskattat av mig.

Finns det något med ditt yrke som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Hälsovetar-/pedagogyrket är inte väletablerad än trotts att behovet och efterfrågan av hälsoinsatser i samhället är stora. Man ska vara beredd på att det kan bli något utmanande att hitta ett relevant arbete som hälsovetare/pedagog och man kommer med störst sannolikhet behöva själv skapa efterfrågan för sina tjänster och marknadsföra sitt yrke. Men har man verkligen ett stort intresse för hälsa i kombination med en ordentlig akademisk utbildning har man en stor chans att komma långt.


Vilket råd skulle du ge till andra som vill bli jobba med samma som du?

Oavsett om man jobbar inom sjukvård som mig eller något annat ställe som skola, friskvård eller företagsvård krävs det ofta en god förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. Du ska vara drivande och självständig men du kommer alltid behöva samarbeta med andra om du vill åstadkomma goda resultat i ditt arbete.

Det krävs också mycket tålamod i arbete med andra människor. Att åstadkomma en livsstilsförändring är ofta en långtidsprocess. Du ska visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot dina klienter och även deras närstående. Men det absolut viktigaste är att du älskar det du gör, allt annat löser sig.