Jurist, Ombudsman(2)

Hur hamnade du där/hur fick du jobbet?
- Jag gjorde praktik i samband med att jag skrev examensarbetet. Det blev en tjänst ledig precis när uppsatsen var klar, jag fick dock söka precis som alla andra. 

Vad har du för arbetsuppgifter och vilken funktion har du?
- Jag jobbar med att ge arbetsrättsligt stöd till förtroendevalda. 
Håller utbildningar i arbetsrätt. Jag arbetar också med att företräda enskilda medlemmar i överläggningar, förhandlingar och i rättstvister. I uppdraget ligger att hålla sig koll på förändringar i lagstiftning, avtal m.m. samt att teckna lokala kollektivavtal.

Hur trivs du med ditt arbete? Vad är bäst respektive sämst?
- Jag trivs jättebra. Det bästa är att arbetet är väldigt fritt, jag lägger själv upp mina dagar. Det sämsta är att det kan bli ganska tungt när medlemmar mår psykiskt dåligt av det konflikter/tvister som pågår.

Arbetar du utomlands? Och i sådana fall… Varför har du valt att arbeta utomlands? 
- Nej

Har du haft tidigare arbeten efter dina studier? 
- Jag jobbade många år inom hotellbranschen, med reception, konferens osv.

Motsvarar dina arbetsuppgifter idag det du läste på Handels?
- Ja det tycker jag

Var det en målmedveten satsning att söka ditt nuvarande arbete?
- Ja

Har du redan under din studietid haft någon slags strategi för att påverka din framtida karriär? 
- Det var ett strategiskt drag att söka praktikplats.

Är du nöjd med dina studier på Handelshögskolan?
- Absolut

Vad känner du är den största nyttan med din utbildning från Handels?
- Metoden, använder den varje dag. Man lär sig verkligen att snabbt plocka ut de relevanta frågeställningarna.

Viktigaste lärdomen från handelstiden?
- Att allt går även om det känns jobbigt.

Har du studerat på något annat universitet/läst några andra t.ex. fristående kurser? Vad har detta i sådana fall gett dig? Hur utmärker sig Handelshögskolan i Göteborg?
- Nej det har jag inte gjort.

Baserat på dina erfarenheter, vilket val av studier skulle du göra idag?
- Jag skulle välja samma.

Vilka råd skulle du vilja ge dagens studenter?
- Ta det lugnt, plugga men se till att göra andra saker som du tycker om också!

Anser du att det finns någon betygshets på juristutbildningen? Om ja, vad tycker du om den? Anser du själv att dina betyg haft stor betydelse för hur bra du lyckats efter utbildningen? 
- Det finns definitivt en utbredd betygshets som är helt onödig. Ni kommer få jobb allihop oavsett hur betygen ser ut. Det finns många arbetsgivare ser mer till personen och mindre till betygen.