Kiropraktor och forskare

Iben jobbar som Leg Kiropraktor och forskar samtidigt i ryggont på Karolinska Institutet

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ville jobba med mäniskor och deras hälsa. Kiropraktor är ett självständigt yrke, man tar emot patienten utan remiss, man undersöker och ställer diagnos, man behandlar och följer upp. Man är med i hela förloppet, vilket är givande. Jag ville också gärna driva mitt eget företag, vilket jag nu gjort i över 20 år.

Efter ca 15 år med klinisk verksamhet började frågorna komma: undrar om det är så som jag observerat? Eftersom forskning på området "ryggont" då var relativt sparsam, var det naturligt att söka mig till forskningen. Jag hade frågor, enda sättet att få svar var att undersöka saken vetenskapligt. När jag skulle utbilda mig till forskare, var Karolinska Institutet ett naturligt val. Det är ett medicinskt universitet, och man har möjlighet att arbeta med andra forskare med tvärvetenskaplig kompetens.

Var studierna svåra?

Kiropraktorstudierna var ganska krävande tyckte jag då. Otroligt många ämnen och inga utrymmen för misstag, man fick inte fortsätta på nästa år förrän alla årets ämnen var godkända.

Forskarutbildningen var också ganska krävande, men också roligt att äntligen få svar på kliniska frågor jag haft.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

2 dagar i veckan har jag patienter i min mottagning.

3 dagar i veckan är jag forskare. Man kan säga att det är en sorts projektledning där projektet man driver är del av ett internationellt sammanhang. Forskningsfrågan man försöker få svar på, bygger vidare på den samlade kunskapen inom området (i mitt fall handlar forskningen om ryggont). Man organiserar ett projekt (en studie) där data samlas in, analyseras och sammanställs. En lång men spännande process. I vardagen är det även en del seminarier, möten och föreläsningar.

Blev det som du hade tänkt från början?

Ja, det är faktiskt roligare än jag trodde!

Vad är det bästa med ditt jobb?

  • Som kiropraktor: att självständigt bedöma och följa patienten genom en behandling. Det är tacksamt att kunna hjälpa mäniskor.
  • Som forskare: att få svar på frågor jag ställt mig som kliniker. Bilden klarnar...

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

För båda mina jobb gäller att man har ett genuint intresse, ingen av dessa yrken är "bara" ett jobb. Man ska inte arbeta kliniskt om man inte tycker om mäniskor. Man måste tycka att alla har en intressant historia, man måste ha ett genuint intresse för dem man möter.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Ska man bli kiropraktor tycker jag att man ska välja en utbildning som ger behörighet att forska, som exempelvis Syddansk Universitet, Danmark. Själv läste jag vid Anglo-European College of Chiropractic i England. 

Vill du bli forskare kan du leta efter etablerade forskare (t.ex. genom sökningar på databasen PubMed och universitetens hemsidor) som arbetar inom det område du intresserar dig för. Kontakta dem! Då får du möjlighet att diskutera dina forskningsfrågor och du får reda på om det finns doktorandtjänster man kan söka.