Landskapsingenjör

Robert är landskapsingenjör och hans arbete består av att göra ritningar och beskrivningar för byggande av gröna miljöer

Hur kom det sig att du valde att plugga till Landskapsingenjör?

Jag valde framförallt utifrån innehållet i utbildningen, det var sådant som jag var intresserad av. Jag tänkte att får jag jobba med de områdena kan det inte bli annat än bra.

Var utbildningen svår?

Nej, det tycker jag inte. Periodvis tufft men samtidigt kul. I min årskurs var sammanhållningen god och då fanns det bra möjligheter att hjälpa och stötta varandra. På skolan fanns mycket roligt att göra vid sidan om studierna också. Det blev en bra balans mellan plugg och fritid.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att jobba som Landskapsingenjör?

I mitt fall handlar det om att göra ritningar och beskrivningar för byggande av gröna miljöer. Både nybyggnation och upprustningsprojekt. Ofta jobbar jag med bostadsgårdar och grönytor vid arbetsplatser, till exempel entréer och uteplatser. Jag har tidigare jobbat med grönyteskötsel och de erfarenheterna kan nu omsättas i skötselbeskrivningar och besiktningsuppdrag.

Blev det som du hade tänkt från början?

I stora drag, ja. Jag arbetar dagligen med de ämnen som fick mig att välja utbildningen. Det händer att verkligheten avviker från det jag lärde mig i skolan. Då brukar jag reflektera över varför. Ofta handlar det om att processer anpassats till specifika projekt där standardiserade steg inte alltid är tillämpbara och kan utelämnas.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Variationen. En del arbetsuppgifter är återkommande men platserna är nästan alltid nya och kräver anpassade lösningar.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Som jag var inne på tidigare så avviker verkligheten ibland från vad man lärt sig. Då är det bra att fundera över varför så att man inte går och grubblar eller känner sig stressad över att något inte går ”rätt” till.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till Landskapsingenjör?

Om du inte redan har det så försök få erfarenhet från branschen innan du påbörjar utbildningen. Då kommer du i kontakt med mycket av det som tas upp i kurserna. Utan de erfarenheterna kan vissa saker kännas abstrakta. Dessutom är det bra att knyta kontakter inför framtida praktik eller arbete.