Logistikutvecklare

Johan Aspeqvist arbetar som logistikutvecklare på AB Volvo Penta. Här berättar han om sitt yrke.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ville bli civilekonom men samtidigt nischa mig. När jag sökte i kurskataloger vid Göteborgs Universitet stötte jag på Logistic Developer. Det lät som en bra blandning mellan ekonomiska och mer tekniska kurser. Jag visste redan att jag ville studera i min hemstad Göteborg så valet föll sig ganska naturligt.

Var studierna svåra?

Det varierar ganska kraftigt mellan olika kurser men generellt kan man säga att det var svårt. Precis som det ska vara. Alla kurser kräver att du sätter dig in i ämnet och försöker bli intresserad av det du läser. Mängden kurslitteratur gör det omöjligt att lära sig allting. Det är därför man går på så många föreläsningar som möjligt. Där framgår ofta tydligt vad som är viktigt och i slutändan är det dina egna anteckningar från föreläsningarna som avgör om du fixar tentan eller inte.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag är projektledare för projekt kopplade till Volvo Pentas logistikfunktion. Jag leder eller deltar i projekt som berör IT-system, arbetsprocesser och specifika kundkrav.

Blev det som du hade tänkt från början?

Ja, det tror jag nog att det blev. Men allt arbete i projekt har lett till att jag nu fått ett stort intresse för andra områden inom företaget och jag känner mig sugen på att snart prova på något annat.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Flexibiliteten och kontakten med kunderna. Det är skönt att kunna bestämma över sin egen arbetstid och det är alltid givande att träffa människor från olika delar av företaget eller från olika delar av världen.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Arbete i projekt är alltid förenat med stor osäkerhet. Du ska ofta lösa ett problem som du inte vet svaret på, och detta inom en given tidsram. Det kan vara både stressigt och frustrerande om man inte hittar snabba lösningar, men samtidigt är det också en del av tjusningen. Utmaningar varje dag gör att du måste vara på tårna och ta hjälp av många människor.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Att välja något som man är eller tror att man kan bli genuint intresserad av. Det viktigaste man kan lära sig på Universitetet eller Högskolan är hur man snabbt tar åt sig kunskap och omsätter den i praktiken. Hur man arbetar i grupp och tillsammans löser problem är också viktigt. Vad själva utbildningen består i är långt ifrån avgörande för ditt framtida yrkesval, även om det kommer ha en viss inverkan. Studerar du ett visst ämnesområde i 3-5 år så är det oundvikligt att du blir intresserad av just det området.