Personalvetare

Olga bytte från läkarstudier till Personalvetarprogrammet

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag gick en naturvetenskaplig utbildning som jag inte trivdes på och kollade upp andra utbildningar som inte var för långa men som ändå gav möjlighet till varierat arbete och en brant lönekurva. Lönen var viktig för mig då, eftersom jag hade fått en mycket hög lön (läkare) om jag hade gått klart min tidigare utbildning. Nu är den inte är lika viktig för mig längre, då jag under utbildningens gång gjort omprioriteringar av vad som motiverar mig. Sedan var det viktigaste att utbildningen innehöll ämnen som jag var intresserad av, som samhälle, arbetsmarknad och arbetsrätt.

Pluggar du i din hemort eller fick du flytta? 

Jag ser Uppsala som min hemort och jag bodde här också innan jag började just denna utbildning, fast jag är inte uppvuxen här. Där jag är uppvuxen, Gotland, bor ingen i min familj kvar och det hade inte varit naturligt för mig att heller bo där. Jag är mycket nöjd med att bo i Uppsala.

Kan du berätta lite om din utbildning?

En beteendevetenskaplig grund med inriktning på arbetsliv. Många olika ämnen som tangerar men inte alltid kompleterar varandra. Lite för mycket av samma sak fast olika ämnen. Jag har saknat mer konkreta ämnen som juridik och ekonomi varför jag valt bort vissa samhälllsvetenskapliga kurser till förmån för dessa.

Är studierna svåra?

Nej, det blir exakt vad man gör det till. Jag har jobbat vid sidan av studierna undr hela utbildningen och inte haft problem med det.

Hur är studentlivet?

Bra, dock inte jättekul när man har levt i det ett tag. När man känner att man har gjort allt redan. Det är dock en fantastisk möjlighet att möta massa nya människor från olika kulturer.

Blev det som du hade tänkt?

Jag hade inte riktigt tänkt på hur det skulle bli. Möjligen trodde jag att det skulle vara svårare att studera på universitet än vad det är.

Har du några goda råd till andra som ska välja utbildning?

Jobba under studierna, gärna med något som har med utbildningen att göra men även annat så att man får en bre bild av hur arbetslivet fungerar. Läs mycket om organisation och juridik. Häng inte upp dig vid kurslitteratur i något ämne, det är överskattat.