Projektledare - informationslogistik, en vanlig arbetsdag

Sandra är utbildad Informationslogistiker och jobbar som projektledare på Logica Sverige AB inom AM (Application Management). Såhär kan en av hennes arbetsdagar se ut:

8.00-8.30: Går igenom och besvarar de mail som kommit in under kvällen/natten.

8.30-09.00:  Resursplanering av projekt för kund i logistikbranschen via telefonmöte med de personer som ingår i mitt förvaltningsteam.

09.00-10.00: Tidplanerar ett projekt för en kund inom försäkringsbranschen tillsammans med en kollega samt brainstormar fram en förvaltningsmodell som är anpassad efter kundens arbetssätt. Denna presenteras senare för kunden i en workshop.

10.00-11.00: Telefonmöte kring ett transitionsprojekt. Vi diskuterar resurser för att få infrastruktur på plats gällande monitorering, filöverföring och ärendehantering. Jag är sammankallande och redovisar projektstatus, tidsplan och hur vi jobbar vidare.

11.00-12.00 Dialog med förvaltningsteamet kring hur vi hittar ”the root cause” på en och samma incident som återkommer gång efter gång. Vi identifierar flödet och hur vi kan komma fram till en långvarig lösning och förmedlar detta internt till ett annat förvaltningsteam för att säkra våra rutiner.

12.00-12.30 Lunch på stan med några kollegor

12.30- 14.00: Går igenom och besvarar de mail som kommit. Handlar t ex om brandväggsöppningar där vi behöver skicka iväg beställningar till tredje part där kunden efterfrågar information om kommande releaser.

14.00-15.00: Skriver ihop minnesanteckningar från förmiddagens telefonmöte. Sammanställer en actionlist som jag sänder till samtliga mötesdeltagare. Tar även fram ett flödesdiagram från mötet som distribueras till kund för vidare dialog och action.

15.00-15.30: Telefonmöte med kund i försäkringsbranschen där jag är sammankallande. Vi diskuterar status i aktiviteter som berör både kund och leverantör. Här har vi en återkommande actionlist som vi går igenom, ser vad som har hänt från förra mötet och om det är något nytt som har tillkommit på listan.

15.30-16.30: Internt telefonmöte där jag är sammankallande. Vi tar fram förvaltningsavtal kring vad som ingår i det framtida förvaltningsobjektet som kunden köper. Detta är ett uppföljande möte efter kundbesök som genomfördes två dagar tidigare. Mötet resulterar i ett antal action punkter att jobba vidare med.

16.30: Beger mig hemåt efter en fullspäckad och lärorik dag