Sjukhusgenetiker

Sjukhusgenetiker tolkar resultat av genetiska analyser och ansvarar för och utvecklar nya analysmetoder. Sjukhusgenetiker har också driftsledande funktion och kan även ha olika chefsroller. Margareta Nordling arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

Utvecklingen inom detta område går väldigt snabbt både vad gäller antalet sjukdomar som kan analyseras och även tekniskt vad gäller ny instrumentering. Det är positivt att vi kan erbjuda fler patienter analyser men det kräver också kontinuerlig kompetensutbildning samt avancerad metodologi.

Vilka drivkrafter har du?

Kopplingen mellan sjukdomar och gener är fascinerande. De kliniska analyserna leder ofta till nya forskningsresultat. Det är väldigt viktigt att man hittar personer som bär på anlag för sjukdomar som kan förebyggas. Genom min kontakt med läkare och annan vårdpersonal får jag jobba väldigt nära patienterna, även om jag mer har det tekniska intresset.