Tandhygienist, forskarutbildad

Jessica är forskarutbildad tandhygienist och har en lektorstjänst på universitetet. Där ansvarar hon för att utbilda och examinera tandhygieniststudenter.

Hur kom det sig att du valde att plugga till tandhygienist?

Innan jag sökte till tandhygienistutbildningen jobbade jag som tandsköterska. Jag kände att jag ville ha ett större ansvar och vara ännu mer delaktig i patientbehandlingen. Vara den person som i samråd med patienten planerar och genomför den behandling som leder fram till  en bättre munhälsa och välmående hos patienten.

Var utbildningen svår?

Personligen tyckte jag inte det, men det kan ju också bero på att jag hade en viss grundkunskap när jag började utbildningen. Sen fanns perioder med många teoretiska moment samtidigt som man skulle prestera praktiska förmågor, då kunde det naturligtvis kännas lite pressande. Men överlag tycker jag utbildningen var upplagd på ett mycket bra sätt med teori och praktik varvat på bästa möjliga sätt för studenterna

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att arbeta som forskarutbildad tandhygienist?

Som forskarutbildad tandhygienist har jag en lektor tjänst på universitetet. Det innebär att jag ansvarar för att utbilda och examinera tandhygieniststudenter på olika kurser. En stor del av lektor tjänsten innebär också att jag är delaktig i att utveckla olika kurser och jobba med frågor kring att utveckla och driva utbildningen framåt. I en lektor tjänst ingår också en del forskningstid, vilket innebär att jag är verksam inom olika pågående forskningsprojekt på institutionen.

Blev det som du hade tänkt från början?

Det blev bättre! Jag önskade från början att få möjligheten att jobba med forskning och utbildning men var inte alls säker på att det skulle bli så. Jag jobbar också kliniskt en dag i veckan på en specialistklinik, vilket också var ett mål jag ville nå redan från början.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är att det är så stimulerande, tre jobb i ett; forskning, undervisning, patientbehandling. Tre spännande och intressanta arbetsområden som hänger ihop och skapar en helhet i mitt arbete och också gör att jag som person hela tiden får utvecklas.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Man ska vara beredd på att hela tiden lära sig nytt, vara nyfiken och jobba för att förändra och utveckla. Att jobba som tandhygienist eller forskarutbildad tandhygienist innebär inte att jobba med stängd dörr på sitt rum.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till tandhygienist?

Ta reda på vad yrket innebär och om det är något särskilt man vill uppnå inom yrket. Det finns så många olika möjligheter inom tandhygienistyrket!

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.