Tandhygienist och klinisk handledare

Birgitta jobbar som tandhygienist och som klinisk handledare. Det betyder att hon handleder tandhygieniststudenter när de har sin praktiska utbildning med egen patientbehandling.

Hur kom det sig att du valde att plugga till Tandhygienist? 

Jag var tandtekniker sedan 15 år och kände att jag ville göra något annat. Sökte ett yrke där jag hade nytta av tidigare arbetslivserfarenhet och kunde få arbeta med människor.

Var utbildningen svår? 

När jag utbildade mig var utbildningen 2-årig med möjlighet till ett 3:e påbyggnadsår, men fr.o.m. VT -20 är den 3-årig. Utbildningen var mycket intensiv/kompakt, mycket teori det första året. Positivt var kombinationen av teori och praktik, då man har egna patienter redan under studietiden. Jag valde att gå det tredje året direkt efter examen i kombination med arbete på Folktandvården.

Berätta kort om ditt jobb, vad det innebär att arbeta som klinisk handledare och tandhygienist? 

Att arbeta som klinisk handledare innebär att jag handleder studenterna när det har sin interna praktiska utbildning med egen patientbehandling.  Det kan vara handledning vid röntgen med kontroll av utförd undersökning/behandling. Även pedagogisk handledning ingår med munhälsosamtal och information till patienten angående utförd behandling. Som tandhygienist har jag egna patienter och utför likadana behandlingar basundersökningar som tandläkare (karieskontroll med röntgen o kontroll kliniskt, kontroll gingivit o parodontit med fickdjupsmätning runt tänderna) samt förebyggande kariesbehandling och behandling av gingivit o parodontit. Jag behandlar också patienter med särskilda behov t.ex. gamla/sjuka som inte klarar av sin munhygien själva.

Blev det som du hade tänkt dig från början? 

De första åren var intensiva med mycket att ta in. Det är som att ta körkort, man har alla kunskaper men det är först när man börjar köra själv som man verkligen lär sig. Jag kan säga att det blev som jag tänkt mig, jag valde rätt yrke. Jag gillar verkligen mitt jobb!

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Utmaningen att anpassa mitt bemötande till patient/situation och utmaningen att behandla sjukdom. Att få arbeta förebyggande med beteendeförändring, d.v.s. få personen att ta väl hand om sina tänder. Jag brukar ibland säga till patienten att detta är ett teamwork, min behandling i kombination med patientens egen vård. 

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det? 

Yrket innebär en kombination av pedagogik och finmotorik. Att kunna ha ett positivt bemötande till alla man behandlar i kombination med mycket finmotoriskt arbete i munnen.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar att söka till tandhygienist?

Det är ett bristyrke med goda möjligheter till arbete efter utbildningen. Man kan jobba inom olika områden som Folktandvård (alla åldrar från barn till gamla), arbeta förebyggande med barn och gamla samt jobba privat. Det finns också möjlighet till vidareutbildning/specialisering/forskning. Om du väljer den här utbildning ska du ta vara på studietiden och gå på alla föreläsningar. Det var där jag lärde det mesta och hade möjlighet att ställa frågor.