Arbetsmarknaden för agronomer

För nyexaminerade: Balans.
För erfarna: Balans

Balans betyder att det finns ungefär lika många jobb som utbildade. 

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation inom lantbruk.