Vilken behörighet krävs för att söka till agronomprogrammet?

Särskild behörighet är ett krav på de flesta agronomprogram. Du hittar mer information om behörighet på SLU:s webb, Antagning.se eller Studera.nu.