Utbildning för att bli agronom

Agronomutbildningen är en tvärvetenskaplig yrkesutbildning som ger en grundläggande förståelse för lantbruks- och livsmedelssektorn. Anknytningen till arbetslivet är tydlig genom hela utbildningen. Genom fallstudier, projektarbete, redovisningar och utredningar tränas viktiga färdigheter.

Innehållet i agronomutbildningen ser olika ut beroende på vilken inriktning du väljer. Agronomutbildningen med ekonomisk inriktning är en ekonomiutbildning med inriktning mot naturvetenskapliga branscher. Husdjursagronomer har kompetens när det gäller professionell djurhållning. Inriktningen mot landsbygdsutveckling ger kunskaper om naturresurser och hur de kan användas för att utveckla samhället. Livsmedelsagronomer är specialiserade på hela livsmedelskedjan från jord till bord. Mark/ växtagronomer är inriktade på lantbrukets växtproduktion.

Hur lång är utbildningen?

Efter 5 år (300 hp) får du en yrkesexamen som agronom.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det finns fem agronomprogram:

  • Ekonomi
  • Husdjur
  • Landsbygdsutveckling
  • Livsmedel
  • Mark/växt

Som agronom kan du genom att läsa ytterligare en termin ta ut en masterexamen inom husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi. Agronomer kan också fortsätta på en forskarutbildning inom dessa ämnen och skaffa sig en forskarexamen. Efter examen finns det möjlighet för agronomer med ekonomiinriktning att vidareutbilda sig till auktoriserad revisor.

Här kan du studera

Se www.slu.se