Kan man läsa till agronom utomlands?

Det finns god möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Om du ska läsa hela din agronomutbildning utomlands bör du vara uppmärksam på agronomutbildningar i andra länder kan vara kortare än den svenska. Kontakta SLU för mer information.