Vad har en antikvarie i lön?

Medianlönen för antikvarier som examinerades mellan 2010 och 2014 var 31 000 kronor. Medianen ca 10 år efter examen är 31 579 kronor och medianen ca 20 år efter examen 32 950 kronor.