Arbetsmarknaden idag

För nyexaminerade:
Idag liten konkurrens om jobben – det finns fler jobb än utbildade och det är allmänt sett ganska lätt att få jobb särskilt på apotek.

För erfarna:
Idag liten konkurrens om jobben – det finns fler jobb än utbildade och det är allmänt sett ganska lätt att få jobb. 

Tillgången på arbete kan dock skilja sig åt mellan storstad och landsbygd och vilken bransch man väljer att jobba i. Rent generellt är det gott om jobb på apotek i dagsläget.