Behörighet

Områdesbehörighet A13, se tabell på Studera.nu . Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.