Har du en utländsk apotekarexamen?

Reglerat yrke

Apotekare är ett reglerat yrke inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det betyder att du måste ha legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som apotekare på apotek eller inom hälso-och sjukvård. Om du väljer att jobba inom andra branscher, exempelvis myndighet eller på läkemedelsföretag finns inte ett absolut krav på legitimation.

Såhär går bedömning/värdering av utländsk utbildning till

Du ansöker om att få legitimation hos Socialstyrelsen.  

Det är olika regler för att ansöka om legitimation om du har en utbildning från ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller om du har en utbildning från något annat land utanför EU.

För dig som har en utbildning till apotekare från ett land som inte är med i EU eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz gäller detta:

  • Ansök hos Socialstyrelsen om att få din utbildning granskad.
  • När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. Kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del och provet är på svenska.  
  • När du har fått beslut om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra sex månaders praktisk tjänstgöring på apotek.    
  • Du kan börja läsa svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ska skicka in din ansökan om legitimation.  
  • Skicka in din ansökan om legitimation

Det finns också en möjlighet att gå en ettårig kompletteringsutbildning, antingen på Uppsala universitet eller Göteborgs universitet. Läs mer på Uppsala universitets hemsida och Göteborgs universitets hemsida.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Du som har en utbildning till apotekare från EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz behöver fylla i en ansökningsblankett. Blanketten finns på Socialstyrelsens hemsida. Ansökningsförfarandet och de dokument du behöver skicka in kan skilja sig åt beroende på om du är utbildad i ett nordiskt land eller inom övriga EU/Norge,Island, Liechtenstein, Schweiz.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.