Jämför apotekarutbildningar

Upplägget av kurser kan variera till viss del på apotekarutbildningar vid olika lärosäten. Därför är det viktigt att du tänker igenom vad som är viktigt för just dig. På den här sidan hjälper vi dig att jämföra olika apotekarutbildningar: www.saco.se/jamfor-utbildningar