Lön före skatt

Inom läkemedelsindustrin, på apotek och inom den offentliga sektorn sätts lönen individuellt. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete. Nedanstående löner inkluderar rörliga delar och förmåner.

  • Ingångslönen på läkemedelsföretag för apotekare var år 2017 cirka 33 000 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet var medellönen för en apotekare cirka 60 000 kr per månad.
  • En nyexaminerad apotekare på apotek hade år 2017 cirka 32 000 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet var medellönen för en apotekare cirka 36 000 kr per månad.
  • Ingångslönen för den som valde att arbeta i den offentliga sektorn var 2017 cirka 32 000 kr per månad för en apotekare. Efter 10 års yrkeserfarenhet var medellönen för en apotekare cirka 40 000 kr per månad.
  • Den generella medellönen för nyexaminerade apotekare, oberoende av bransch, var ca 32 000 kr 2017.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.