Utbildning för att bli apotekare

Apotekarutbildningen ger dig en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskaper och farmaci. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska delarna av utbildningen. Du lär dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur kroppen påverkar läkemedel och hur olika läkemedel kan påverka varandra, hur läkemedel påverkar kroppen vid olika sjukdomar. Att du som apotekare kan jobba inom många olika områden beror till stor del på apotekarutbildningens breda och djupa naturvetenskapliga innehåll.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen till apotekare är en yrkesexamen på masternivå och omfattar 300 hp motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek. Gå in på studera.nu för ytterligare information om apotekarprogrammet. Efter att man har fullgjort sin praktik som avslutar utbildningen kan man ansöka om legitimation för apotekare.

Här kan du studera

Apotekarutbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Vid Umeå universitet är utbildningen på distans, där finns även möjlighet för receptarier att vidareutbilda sig till apotekare. Gå in på studera.nu för ytterligare information om apotekarprogrammet.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Apotekarutbildningen är forskarberättigande, det vill säga du kan fortsätta med doktorandstudier efter examen. Fullgjorda forskarstudier efter apotekarutbildningen leder fram till doktorsexamen. Under forskarutbildningen undervisar man ofta vid en institution samtidigt som man forskar.
Efter avlagd doktorsexamen kan man till exempel arbeta med forskning inom läkemedelsindustrin, som lärare eller forskare vid universitetet eller med kvalificerade tjänster på myndighet.

Vid Uppsala universitet finns en magisterutbildning  inom klinisk farmaci . Denna innebär ett års studier och kursen kan läsas av dem som har apotekar- eller farmacie magisterexamen. Denna utbildning kan vara relevant om du vill jobba som klinisk apotekare på sjukhus. För mer information om antagning, kontakta Uppsala universitet.