Var och hur arbetar en apotekare?

Apotekare finns i hela kedjan från att ett läkemedel forskas fram till att det når sjukvård, apotek och patienter. Apotekarens breda arbetsmarknad inbegriper läkemedelsföretag, apotek, myndigheter, sjukhus, landsting och universitet. Apotekare är med andra ord samhällets läkemedelsexperter.

Apotekare är ett legitimationsyrke

För att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek, måste du ha en apotekarlegitimation. Legitimation
ansöker du om hos Socialstyrelsen efter godkänd praktik.

Apotekare på läkemedelsföretag

Arbetsuppgifterna på läkemedelsföretag är många och apotekarens breda och djupa naturvetenskapliga utbildning passar för flera av de arbetsuppgifter som finns inom läkemedelsindustrin..
Eftersom apotekare har en utbildning som inkluderar läkemedelsutveckling såväl som läkemedelsanvändning arbetar därför många apotekare på läkemedelsföretag. Arbetsuppgifterna kan vara vitt skilda och inkludera exempelvis
kvalitetssäkring som är viktigt vid produktion av läkemedel. Innan nya läkemedel ska godkännas måste de testas i kliniska prövningar och då kan apotekare arbeta som så kallade kliniska prövningsledare.
När ett läkemedel ska godkännas eller har godkänts jobbar apotekare ofta med att ta fram underlag som krävs för detta och olika myndighetskontakter. Även information, marknadsföring och försäljning är områden där det är bra att ha en bred kunskap om läkemedel. Man kan också jobba på små och stora företag som forskar fram nya
läkemedelssubstanser. Många gånger arbetar man som anställd av företaget eller som konsult i ett konsultföretag.

Apotekare på apotek

Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. De fördjupade kunskaper apotekare har gör att de är lämpliga för arbetsledande och andra specialistfunktioner på apotek. Apotekare på apotek kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och fungera som expertstöd. De arbetar med receptexpedition och ger råd och vägledning till kunderna, tillsammans med receptarier.  Flera av arbetsuppgifterna på apotek regleras via lagar och föreskrifter och den som utför dem måste vara antingen apotekare eller receptarie. Den roll på apotek där det enligt lag krävs högre formell kompetens och där en apotekarutbildning många gånger föredras är rollen som läkemedelsansvarig. Läkemedelsansvarig ansvarar för att verksamheten följer lagar och håller hög kvalitet. Läkemedelsansvarig är på många sätt myndigheternas förlängda arm ute på landets apotek.

Apotekare inom sjukvården

På sjukhusapotek ansvarar apotekare, tillsammans med receptarier, för läkemedelsdistributionen från apoteket till kliniker och informerar om hur läkemedel ska hanteras och användas. Apotekare på sjukhusapotek arbetar nära personalen på sjukhus. Apotekare kan även arbeta med specialtillverkning av läkemedel, som vissa cancerläkemedel och sterila läkemedel eller läkemedel för små barn där man måste individanpassa läkemedelsbehandlingarna. Detta kan apotekare arbeta med på sjukhus eller på specialiserade företag.

En växande roll för apotekare är att på sjukhusets kliniker arbeta tillsammans med läkare för att se till att patienter får rätt läkemedel och att de används på ett bra sätt. Vanligen har dessa apotekare fördjupat sig inom klinisk farmaci, till exempel läst magisterprogram i så kallad klinisk farmaci (se nedan).

Landsting anställer apotekare, dels för arbete på sjukhus, dels som ansvariga för delar av sjukvårdens läkemedelsfrågor. En del landsting har apotekare anställda på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer, där de till exempel utreder vilka läkemedel som gör störst nytta. Apotekare kan ansvara för information riktad mot läkare och annan sjukvårdspersonal. Apotekare kan även medverka i forskningsprojekt kring läkemedel. avlagd apotekarexamen.

Apotekare på myndigheter och universitet

Som apotekare kan du också arbeta exempelvis som utredare på myndigheter som Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten. På Giftinformationscentralen arbetar också apotekare. Apotekarutbildningen är forskningsförberedande och apotekare arbetar även som lärare och forskare på universitet och högskolor.

Andra arbetsområden

Apotekare kan även arbeta inom områden som ligger utanför de farmaceutiska. Detta gäller främst inom livsmedel, medicinteknik, kosmetika och kemiteknisk industri men även inom miljö och naturvård. Det finns idag över 4000 yrkesverksamma apotekare.

Apotekarutbildningen ger dig en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska delarna av utbildningen. Du lär dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur kroppen påverkar läkemedel och hur olika läkemedel kan påverka varandra, hur läkemedel påverkar kroppen vid olika sjukdomar. Att du som apotekare kan jobba inom många olika områden beror till stor del på apotekarutbildningens breda och djupa naturvetenskapliga innehåll.