Arbetsförmedlare

Som arbetsförmedlare ska du informera och aktivera de som söker nytt jobb men också hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga kandidater.

Kort om arbetsförmedlare


Som arbetsförmedlare ska du informera och aktivera de som söker nytt jobb men också hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga kandidater. De flesta arbetsförmedlare är anställda vid Arbetsförmedlingen och där kan du arbeta med många olika arbetsuppgifter. Även privata arbetsförmedlingar, fackförbund och rekryteringsföretag anställer arbetsförmedlare. Idag ställs allt högre krav på professionell matchning och det krävs ofta en fördjupad kunskap i psykologi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

För att få jobba som arbetsförmedlare behöver du en treårig akademisk utbildning, till exempel examen från utbildningsprogram till arbetsterapeut, beteendevetare, samhällsvetare, studie- och yrkesvägledare eller socionom.

 
JobbetArbetsförmedlares lön

Medianlön 2021 för nyexaminerade: 28 600 kronor/månad
Medianlön 10 år efter examen: 31 625 kronor/månad
Medianlön 20 år efter examen: 34 525 kr/månad


Finns det jobb för arbetsförmedlare?

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).
För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter


Vad jobbar arbetsförmedlare med?

Arbetsförmedlaren förväntas ha god inblick i hur arbetsmarknaden ser ut. Bransch- och yrkeskunskaper samt intresse för- och kunskap om arbetsmarknaden, är grunden för matchningen av arbetssökande mot lediga platser. Aktiva arbetsgivarkontakter är grunden för allt förmedlingsarbete och för en effektiv matchning. Arbetsförmedlare vägleder arbetssökande till efterfrågad kompetens och aktiverar dem som är i behov av stöd i sitt arbetssökande.

Arbetsförmedlarna har också en myndighetsutövande roll. I detta ligger att följa de lagar, förordningar och riktlinjer som styr verksamheten och att fatta beslut och genomföra åtgärder utifrån reglerna.

En arbetsförmedlare ska kunna motivera och lära arbetssökande att på egen hand få information om olika arbeten och utbildningsvägar, samt hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga sökande till lediga jobb. Allt större krav ställs på professionell matchning och ofta krävs en fördjupad kunskap i psykologi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. En överväldigande majoritet arbetsförmedlare är anställda vid Arbetsförmedlingen och arbetar på ett kontor i något av Arbetsförmedlingens 3 geografiska områden.

De flesta som rekryterats till myndigheten de senaste åren är beteendevetare, socionomer, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, personalvetare eller en annan samhällsvetenskaplig utbildning. Också utländska utbildningar är gångbara. Eftersom arbetet innebär nära kontakter med arbetsgivare och arbetssökande är den personliga lämpligheten viktig.

Arbetsförmedlare med högskoleutbildning kan också arbeta hos flera andra arbetsgivare där kunskaper om arbetsmarknaden ses som meriterande. De kan till exempel arbeta inom fackliga organisationer eller med arbetsträning hos kommuner eller privata aktörer. Vid sidan av den statliga Arbetsförmedlingen finns också ett antal privata arbetsförmedlingar och uthyrningsföretag.

Utbildningen


Krav på högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng. En högskoleutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. Läs mer om utbildningarna under respektive utbildningsgrupp, se till exempel Arbetsterapeut, Beteendevetare, Samhällsvetare, Studie- och yrkesvägledare och Socionom.

Som nyanställd på Arbetsförmedlingen genomgår man en intern utbildning som till största delen genomförs i anslutning till arbetsplatsen. Under utbildningen varvas teori och praktik.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar.  Se information om behörighet på Studera.nu.  Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Kontaktuppgifter finns på Studera.nu.

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se