Arbetsmarknaden för en arbetsförmedlare idag

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).
För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter