Var och hur arbetar en arbetsförmedlare

Arbetsförmedlaren förväntas ha god inblick i hur arbetsmarknaden ser ut. Bransch- och yrkeskunskaper samt intresse för- och kunskap om arbetsmarknaden, är grunden för matchningen av arbetssökande mot lediga platser. Aktiva arbetsgivarkontakter är grunden för allt förmedlingsarbete och för en effektiv matchning. Arbetsförmedlaren vägleder arbetssökande till efterfrågad kompetens och aktiverar dem som är i behov av stöd i sitt arbetssökande.

Arbetsförmedlarna har också en myndighetsutövande roll. I detta ligger att följa de lagar, förordningar och riktlinjer som styr verksamheten och att fatta beslut och genomföra åtgärder utifrån reglerna.

En arbetsförmedlare ska kunna motivera och lära arbetssökande att på egen hand få information om olika arbeten och utbildningsvägar, samt hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga sökande till lediga jobb. Allt större krav ställs på professionell matchning och ofta krävs en fördjupad kunskap i psykologi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. En överväldigande majoritet arbetsförmedlare är anställda vid Arbetsförmedlingen och arbetar på ett kontor i något av Arbetsförmedlingens 3 geografiska områden.

De flesta som rekryterats till myndigheten de senaste åren är beteendevetare, socionomer, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, personalvetare eller en annan samhällsvetenskaplig utbildning. Också utländska utbildningar är gångbara. Eftersom arbetet innebär nära kontakter med arbetsgivare och arbetssökande är den personliga lämpligheten viktig.

Arbetsförmedlare med högskoleutbildning kan också arbeta hos flera andra arbetsgivare där kunskaper om arbetsmarknaden ses som meriterande. De kan till exempel arbeta inom fackliga organisationer eller med arbetsträning hos kommuner eller privata aktörer. Vid sidan av den statliga Arbetsförmedlingen finns också ett antal privata arbetsförmedlingar och uthyrningsföretag.