Arbetsmarknaden för en arbetsmiljöingenjör idag

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden
För erfarna: Liten konkurrens om jobben

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom arbetsmiljö.