Utbildning för att bli arbetsmiljöingenjör

Det finns ett magisterprogram i arbetsmiljö och hälsa, som är öppet för naturvetare. Utbildningen leder fram till en magister med inriktning arbetsmiljöteknik.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar ett år (60 hp).

Här kan du studera

Du kan studera arbetsmiljöteknik på Umeå universitet. Se studera.nu för mer information om utbildningar inom arbetsmiljöområdet.