Utbildning för att bli arbetsmiljöingenjör

Vägarna till yrket kan gå via flera olika naturvetar- och ingenjörsutbildningar, ibland efter påbyggnad i form av ett magisterprogram.

Utbildningens längd

Magisterexamen omfattar ett års studier (60 hp).

Här kan du studera

Umeå universitet ger ett magisterprogram i arbetsmiljö och hälsa med inriktning mot arbetsmiljöteknik .

KTH i Stockholm utbildar arbetsmiljöingenjörer på magisterprogrammet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling.

Se studera.nu för mer information om utbildningar inom arbetsmiljöområdet.