Arbetsmiljöinspektör

En arbetsmiljöinspektör arbetar på Arbetsmiljöverket och besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och myndighetens föreskrifter följs. Arbetsmiljöinspektören inspekterar arbetsmiljön som helhet utifrån fysiska, psykiska och sociala risker

Senast uppdaterad: Tisdag 11 okt 2022

Kort om arbetsmiljöinspektör


Arbetsmiljöinspektören inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs. Inspektören för en dialog med arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, men också med exempelvis skyddsombud, arbetsledare och företagshälsovård.

En viktig uppgift är också att studera hur arbetet är organiserat, om det förekommer mobbning och andra relationsproblem eller om de anställda utsätts för skadlig stress. Sådana sociala och organisatoriska aspekter på arbetsmiljön har blivit allt viktigare. Om man upptäcker brister i arbetsmiljön ställs krav på arbetsgivaren att göra något åt saken. Inspektören skriver ett inspektionsmeddelande och bestämmer vilka förbättringar företaget måste uppnå. Däremot lämnar man som arbetsmiljöinspektör inga detaljerade anvisningar om hur företaget ska bära sig åt för att uppfylla kraven. En viktig uppgift för arbetsmiljöinspektören är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar.

Utbildningsbakgrunden varierar. Arbetsmiljöverket anställer till exempel beteendevetare, tekniker av olika slag, ergonomer, sjuksköterskor, jurister och naturvetare, eftersom de behöver personer med olika utbildningsbakgrund för att bedöma alla upptänkliga arbetsmiljöproblem.

De som rekryteras ska ha högskoleutbildning, några års arbetslivserfarenhet och ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor. Nyanställda inspektörer får en grundutbildning inom Arbetsmiljöverket.Utbildningen pågår under ca 6 månader och handlar bland annat om den nya yrkesrollen.

På Arbetsmiljöverket är idag ca 250 arbetsmiljöinspektörer anställda.

Läs mer under respektive yrke samt på Arbetsmiljöverkets webbplats

Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se