Arbetsmarknaden för en arbetsterapeut idag

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben
För erfarna: Liten konkurrens om jobben

Liten konkurrens om jobben betyder att det finns färre utbildade än jobb.