Har du en utländsk arbetsterapeutexamen?

Om du är arbetsterapeut måste du ha en legitimation i Sverige. Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke. Det betyder att yrkestiteln ”arbetsterapeut” är skyddad enligt lag och får endast användas av personer som har legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Det är Socialstyrelsen som gör en bedömning av din utbildning som du har från ett annat land. I bedömningen jämförs utbildningens nivå, längd och innehåll samt yrkeserfarenhet. Ansökan gör du på ett formulär som du hittar på www.socialstyrelsen.se.

Alla arbetsterapeututbildningar i Sverige är godkända av WFOT - World Federation of Occupational Therapists. WFOT är den officiella internationella organisationen för arbetsterapeuter och har ca 70 medlemsorganisationer. På www.wfot.org finns alla världens godkända arbetsterapeututbildningar.

Ansökan om legitimation i Sverige
Har du en arbetsterapeututbildning från ett EU-land samt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz? För att ansöka om legitimation för arbetsterapeut fyller du i blanketten: Ansökan om Legitimation för dig som är utbildad i annat EU-land än Sverige samt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Direktiv 2005/36/EG.Klicka här för att öppna blanketten från socialstyrelsens webbplats.

Har du en arbetsterapeututbildning från ett annat land än de länder som nämns ovan?Läs mer om ansökan om legitimation för arbetsterapeut på socialstyrelsens webbplats