Lön före skatt

Lönen för arbetsterapeuter är individuell och differentierad. Det betyder att lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer.
Medianlönen för nyutexaminerade är 26 500kr per månad. 10 år efter examen är medianlönen drygt 29 000 per månad, och 20 år efter examen 32 300 kr per månad.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.