Utlandsstudier

De flesta svenska arbetsterapeututbildningar har internationella samarbeten som gör det möjligt för studenter att läsa en del av utbildningen på ett utländskt lärosäte. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Den svenska arbetsterapeututbildningen är godkänd av World Federation of Occupational Therapists (WFOT), vilket gör den internationellt gångbar.