Var och hur arbetar en arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med individer eller grupper för att förebygga, lösa och mildra de begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen. Arbetsterapeuten tränar patienter/klienter till att klara eget boende, att få en aktiv fritid, och att klara av skola och arbete. Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Totalt finns det nästan 12 100 yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter i Sverige.

Åtta av tio arbetsterapeuter har kommun eller landsting som arbetsgivare och arbetar på sjukhus, vårdcentraler, inom barn- och vuxenhabilitering, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och inom elevhälsan.

Övriga kan arbeta till exempel på Arbetsförmedlingen eller inom Kriminalvården. En del ägnar sig även åt undervisning och forskning inom arbetsterapi. Allt fler arbetsterapeuter arbetar även inom privat sektor, till exempel på hjälpmedelsföretag eller inom företagshälsovård.