Att jobba utomlands med din svenska arkitekexamen

För att arbeta som byggnadsarkitekt inom EU krävs att du gått en utbildning som uppfyller EU:s direktiv för yrkeskvalifikation. Arkitektutbildningarna på KTH, Chalmers, LTH och Umeå gör det.