Behörighet

Arkitekt

Närliggande områdesbehörighet 3: Matematik C, Naturkunskap B (kan ersättas av Kemi A + Fysik A) samt Samhällskunskap A. För gymnasieexamen enligt (GY11/Vux12) områdesbehörighet A3: Matematik 3b alternativt 3 c, Samhällskunskap 1 b alternativt 1a1

Arkitektur och teknik

Närliggande områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A. Upp till en fjärdedel av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov matematik- och fysikprovet. Kontakta Chalmers för mer information.