Behörighet

Arkitekt

För sökande med slutbetyg föreligger närliggande områdesbehörighet 3: Matematik C, Samhällskunskap A och Naturkunskap B (kan ersättas av Kemi A + Fysik A) - Samtliga med lägsta betyg G.

För gymnasieexamen enligt (GY11/Vux12) råder närliggande områdesbehörighet A3: Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b (alternativt 1a1+ 1a2) samt Naturkunskap 2 (kan erättas av Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 samt Kemi 1) - Samtliga med lägsta betyg E. 

Vi rekommenderar att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida då det kan förekomma specifika skiljaktigheter, alternativt Se information om behörighet på Studera.nu. Det är även viktigt att även ha koll på kraven gällande grundläggande behörighet samt specifika områdeskurser som ger meritpoäng. 

Arkitektur och teknik

För sökande med slutbetyg förekommer närliggande områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A - Samtliga med lägsta betyg G.

För gymnasieexamen enligt (GY11/Vux12) råder närliggande områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1, Samhällskunskap 1b (alternativt  1a1 + 1a2) - Samtliga med lägsta betyg E.  

Upp till en fjärdedel av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov matematik- och fysikprovet. Kontakta Chalmers för mer information.