Jobba i Sverige med en utländsk arkitektexamen

Arkitektyrket är inte en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst att använda arkitekttiteln. Sveriges Arkitekters yrkestitlar fungerar istället som ett bevis på utbildning och erfarenhet som du har. Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande. 

Om du vill bli medlem i Sveriges Arkitekter måste du ha minst en kandidatexamen (tre års studier) som arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt (fysisk planerare) på en arkitekturskola i Sverige eller på utländsk utbildning som motsvarar den svenska. Om du studerar på en utbildning som leder till examen inom något av dessa områden kan du också bli medlem. Om din utländska utbildning motsvarar de krav som Sveriges Arkitekters invalsnämnd har som grund för inval av ny medlem grundar sig ytterst på Högskoleverkets bedömningar av utländska utbildningar. Om högskoleverket bedömer att din utbildning motsvarar en svensk arkitektutbildning kvalificerar detta dig för ett medlemskap i Sveriges Arkitekter. Innan ansökan om medlemskap i Sveriges Arkitekter ska eventuell utländsk utbildning värderas av Universitets- och Högskolerådet, http://www.uhr.se. Om utbildningen inte skulle vara godkänd men du kan visa upp en lång erfarenhet inom yrket kan särskild ansökan prövas av Sveriges Arkitekters invalsnämnd.

Ansökan om medlemskap finns på www.arkitekt.se Där kan du också läsa mer om medlemsfördelar och medlemsavgifter. För företagare erbjuder Sveriges Arkitekter också anslutning till ArkitektService. Läs mer på www.arkitekt.se/medlem/foretagare